سامانه رزرو حج تمتع سال 1397


راهنمای سامانه رزرو حج تمتع سال 97

جدول زمان بندی انتخاب و ثبت نام در کاروانها


اولویت مشمولین تشرف تاریخ شروع ثبت‌ نام از 10 صبح تاریخ ملاحظات مهم
اولویتهای اصلی اول آندسته از دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا 1385/10/30 که درزمان تعیین شده نسبت به تکمیل اطلاعات خود و دریافت کد رهگیری اقدام نموده‌اند 1396/12/8 سه‌شنبه واجدین شرایط پس انتخاب کاروان میبایستی حداکثر طی72 ساعت بهمراه اصل قبض، شناسنامه وکارت ملی به مدیرکاروان مربوطه مراجعه و تایید ثبت نام نمایند. درصورت عدم مراجعه بموقع به کاروان ثبت نام اولیه به صورت سیستمی ابطال شده و ظرفیت خالی کاروانها طبق برنامه زمانبندی دراختیاردارندگان سایر اولویتها قرارخواهد گرفت.
دوم کلیه دارندگان قبوض تا 1385/10/30 1396/12/12 شنبه
اولیت های ذخیره توجه : بمنظور فراهم شدن امکان ثبت نام و مراجعه حداکثری دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا 30/10/1385 وتمدید زمان ثبت نام برای این دسته از ودیعه گذاران ، اعلام اولویت های پیش بینی شده در قالب " ذخیره " به صورت استانی ، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

نکات مهم
  1. دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع مربوط به ثبت‌نام عمومی سالهای 1360 و 1363 با مبالغ مختلف 18000، 20000، 25000 و 27000 تومانی می‌بایست قبل از انجام پیش‌ ثبت‌نام به دفتر حج و زیارت استان مربوطه مراجعه و نسبت به بروزرسانی و تبدیل قبض خویش به قبض جدید یک میلیون تومانی (با حفظ سابقه) اقدام نمایند. ضمناً دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری 800000 تومانی مربوط به سالهای 1377 و 1378 نیز لازم است با مراجعه مستقیم به یکی از شعب بانک ملی می‌بایست با بهره‌مندی از مزایای مالی مربوطه قبوض خود را به قبض ودیعه‌گذاری یک میلیون تومانی تبدیل نمایند. بدیهی است تا این فرآنید طی نشود امکان انجام پیش ثبت‌نام برای دارندگان این گونه قبوض ممکن نخواهد بود.

  2. در صورتیکه اطلاعات قبض ودیعه گذاری زائر دارای مغایرت بانکی باشد و به صورت سیستمی موفق به ثبت نام نگردد لازم است به همراه اصل مدارک به یکی از مدیران کاروانهای شهرستان خود مراجعه تا نسبت به درج اطلاعات وی در سامانه مربوطه بمنظور بررسی وپیگیری سیستمی موضوع ، مراجعه نماید .